2585 - Uwasa No Midorikun!! 2 - Futari No Midori!

2585 - Uwasa No Midorikun!! 2 - Futari No Midori!
File name: 2585 - Uwasa No Midorikun!! 2 - Futari No Midori!
User rating:
Region: Japan
Console: Nintendo DS (Download Emulator)
Genre: Adventure
Find this game